page_banner

กรณี

เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของหลายตัวถูกส่งออกไปยังแอฟริกาเพื่อช่วยสร้างสถานีไฟฟ้าพลังน้ำรูฟิจิในแทนซาเนีย!

ความสามารถในการยกของเครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของนี้คือ 50/10T ความสามารถในการยกหลักคือ 50 ตัน และความสามารถในการยกเสริมคือ 10 ตันมีคานกล่องสองอันและสามารถทนต่อแรงมหาศาลได้ขาข้างเป็นรูปตัว U ซึ่งให้พื้นที่สำหรับวัตถุที่จะผ่านระหว่างขาข้าง

Rufiji Hydropower Project in Tanzania (1)
Rufiji Hydropower Project in Tanzania (3)
Rufiji Hydropower Project in Tanzania (4)
Rufiji Hydropower Project in Tanzania (2)

โพสต์เวลา: มี.ค.-31-2022